Svar fra Knut Arild Hareide i KrF

Så langt har aksjonen vår fått svar fra Venstre, Arbeiderpartiet, SV, MDG og én dame i Senterpartiet som alle støttet oss i ønsket om å beholde fastlegeordningen slik at alle fortsatt pasienter forvente den samme hjelpen, uansett hvem de er og hvor de bor. Høyre har også svart, selv om jeg gjerne skulle lest svar fra flere Høyrekvinner, som jeg mistenker fortsatt er enige med oss og Høyreveteran Astrid Nøkkelbye-Heiberg i denne saken. FrP har det vært stille fra.

Dagsavisen har fått øynene opp for #minkropp.

Før helgen fikk jeg et brev fra Knut Arild Hareide. Han står ikke overraskende på at det er en glimrende idé å tillate leger å nekte å henvise kvinnelige pasienter videre til den helsehjelpen de trenger.

Ikke noe sjokk, når det kommer fra et parti som har vedtaksfestet at de vil erstatte loven om selvbestemt abort med en lov som sikrer «livsrett for ufødt liv» og som bruker 7 linjer til å mumle seg fram til et «muligens ok» på spørsmålet: «Er det greit med abort ved voldtekt?»

I brevet sitt skriver KrF-lederen blant annet:

«Legers reservasjonsmulighet ved henvisning til abort kan også settes inn i et større perspektiv, det vil si det prinsipielle ved å kunne følge sin overbevisning. Hvordan stiller vi oss til fastlegers reservasjonsmulighet til å henvise pasienter til aktiv dødshjelp, dersom det en gang i fremtiden skulle bli en pasientrettighet?»

Kjære Knut Arild: Dødshjelp er forbudt i Norge og i de fleste andre europeiske land. Det er ikke noe parti som kjemper for å tillate dette nå heller. På samme måte er tortur forbudt. Dødsstraff er forbudt. Vi må forholde oss til det lovverket vi har når vi lager nye regler. Det lovverket sier at selvbestemt abort er tillatt i Norge og har vært det siden 1978.

Hvis vi trekker KrF-lederens argumentasjon videre:

Skal leger kunne nekte å gi pasientene sine blodoverføring fordi det strider i mot deres religiøse og moralske overbevisning? Nekte å ha svangerskapskontroll  på lesbiske gravide?

Det er noe søkt med å innføre en rettighet som bare funker dersom veldig få benytter seg av den. Loven må være lik for alle.

«Denne saken dreier seg ikke om selvbestemt abort.» Godt å høre! Du mener altså at vi bør bevare retten til selvbestemt abort da, Knut Arild?

Videre skriver Knut Arild:

«Fastlegenes ønske om en reservasjonsmulighet bunner imidlertid i at de ikke mener kvinnen er den svakeste parten i saken. De mener fosteret er den svakeste parten.» 

Jeg er glad vi kommer til kjernen av saken. Et muligens én dag gammelt befruktet egg er viktigere å beskytte enn kvinnen som ber om p-piller. Det er en helt greit å mene det. Jeg har som sagt stor forståelse for at abort er et vanskelig, moralsk og personlig spørsmål. Men norske kvinner har altså rett til å få både p-piller og selvbestemt abort i Norge i dag. Mon hvordan vi hadde reagert om det var konservative muslimske leger som nektet å skrive ut resept på ppiller til norske ungjenter? Ville FrP, Høyre og KrF da kjempet for at lovverket skulle endres for å tilpasse oss disse holdningene?

Eller hva hvis en lege insisterte på å bestille time til abort hos en kvinne (la oss si hun er rusmisbruker eller i et voldelig forhold) som tydelig ga beskjed om at hun ønsket å beholde barnet? Ville vi akseptert at legen lot sin moralske overbevisning være førende over pasientens rett til å bestemme over egen kropp?

Del gjerne bildet vår på Instagram og Facebook!

Selve kronargumentet til Knut Arild er imidlertid at leger allerede i praksis allerede har henvisningsnektet i en årrekke uten at dette har gått utover pasientene:

En kartleggingsstudie utført av Helsedirektoratet på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet, viser at ikke en eneste pasient har klaget på leger som ikke har henvist til abort. Det betyr at leger finner gode praktiske løsninger som både ivaretar pasientens rettigheter og samtidig respekterer legens samvittighet.

Selv har jeg den siste uka lest en rekke historier fra kvinner som forteller det motsatte. De deler sine egne, smertefulle erfaringer med hvordan de ble møtt da de ba fastlegen de stolte på om abort.

I kommentarfeltet til bloggen forteller for eksempel en leser denne historien:

«tune says:

På slutten av 90-tallet var jeg 20 år og hadde et forhold til en jevnaldrende gutt. Han var min aller første kjæreste. Vi visste godt hvordan barn ble til, men vi var uforsiktige én gang – og jeg ble gravid.

Rett før testen viste positivt, så hadde jeg funnet ut at kjæresten min var narkoman. Han brukte heroin og hadde gjort det i mange år. Det var ingen som visste det, bortsett fra meg da, som måtte se på da han satte sprøytene.

Jeg spurte om han trodde han kom til å slutte med heroin. Det kunne han ikke love. Jeg tenkte at om han skulle dø, så ville jeg helt sikkert klare å oppdra barnet alene. Men etter mange vanskelige avveininger kom jeg likevel fram til at jeg ville ta abort.

I uke 6 gikk jeg til fastlegen og forklarte situasjonen. Jeg hadde bestemt meg. Jeg hadde lest om medisinsk abort, og ville gjerne avslutte svangerskapet så snart som mulig.

Fastlegen var selv høygravid. Hun hadde “ikke tro på” medisinsk abort. Og dersom jeg virkelig ville ha abort, så “måtte jeg vente til uke 11, for da var det lettere å få med alt i en utskrapning”.

Dette var før google og internett. Jeg var ung, sårbar og i min vanskeligste situasjon så langt i livet. Jeg trodde på henne, en godt voksen lege, såklart gjorde jeg det – selv om jeg ikke skjønte helt hvordan det hun sa kunne stemme.

Så i fem uker fortsatte jeg å være gravid med et foster jeg visste skulle bort. Det var fem smertefulle og vanskelige uker, og jeg skjønner ikke hvordan jeg kom gjennom dem.

Da aborten var gjennomført var jeg bare lettet. Det ble slutt med min narkomane kjæreste rett etterpå. Og så fikk jeg vite at han var død av en overdose. Da angret jeg på aborten. Foreldrene hans kunne hatt et barnebarn igjen etter han.

Femten år senere er jeg mamma til to barn. Den ene av dem brukte vi to år på å lage. Jeg kunne aldri tatt abort igjen. Men jeg har stor respekt for den 20-årige versjonen av meg selv og det valget jeg tok den gangen. Men det er ikke lett å tilgi min daværende fastlege.

Å ta abort er et vanskelig valg. Fastlegen burde ikke få lov til gjøre det enda vanskeligere.»

I dagens VG svarer jeg Knut Arild i en dobbeltsiders kronikk, og forteller også historien til en 19-åring som skrev til meg og fortalte hvordan hun opplevde møtet med fastlegen den dagen hun -i et voldelig forhold- oppdaget at hun var uplanlagt gravid. Kronikken står på trykk i papiravisa til VG  i dag, og er nå også tilgjengelig på nett. 

For meg koker saken ned til dette: Hvem bør vi som samfunn sørge for at får vår beskyttelse gjennom lovverket i slike situasjoner, – disse kvinnene eller fastlegen deres?

PS: Har du også opplevd å bli avvist hos fastlegen når du ba om hjelp? I så fall, send meg gjerne en mail -anonymt om du vil det- på susannekaluza(at)gmail.com 

No Comments
 • Karoline

  15/10/2013 at 09:11 Svar

  Du er så klok og tydelig, og det ligger en hel del voksenopplæring i det du skriver. Takk.

  • Susanne Kaluza

   15/10/2013 at 10:24 Svar

   Takk for det! Selv tar jeg av meg hatten for alle kvinnene som nå bryter tausheten og tør å dele sin historie. Det er både modig og viktig.

 • Jimmy

  15/10/2013 at 10:14 Svar

  Kjære Susanne Kaluza, nå støtter jeg synspunktet ditt, og er ellers enig i alt du skriver. Men denne:

  «Mon hvordan vi hadde reagert om det var konservative muslimske leger som nektet å skrive ut resept på ppiller til norske ungjenter? Ville FrP, Høyre og KrF da kjempet for at lovverket skulle endres for å tilpasse oss disse holdningene?»

  Var den virkelig nødvendig?

  • therese

   15/10/2013 at 10:26 Svar

   det var vel for å vise at det kanskje ikke er for «valgfrihetens skyld», eller for religionens skyld at krf vil sette legers samvittighet over pasienters rettigheter, men KRISTENSDOMMEN over pasientene… (vil jeg tro), og det synes jeg er et godt poeng:)!

   • Susanne Kaluza

    15/10/2013 at 11:04 Svar

    Ja, og for å vise dobbeltmoralen. Nå dreier det seg jo om (en del, ikke alle) konservative kristne leger. Spørsmålet blir ville politikerne vært like beredt til å bøye og tøye lovverket for å tilpasse oss konservative med annen religiøs bakgrunn?

    Jeg tror det hadde blitt et ramaskrik av dimensjoner.

 • Susanne Kaluza

  15/10/2013 at 10:23 Svar

  Tja. Hvordan tror du FrP ville reagert i en slik situasjon?

 • Stine

  15/10/2013 at 10:27 Svar

  Bra jobba, stå på!

  • Susanne Kaluza

   15/10/2013 at 11:04 Svar

   Tusen takk, Stine!

 • Bjarne

  15/10/2013 at 10:30 Svar

  Jeg er i utgangspunktet enig med deg i at reservasjonsrett ikke bør innføres, men jeg har store problemer med måten du argumenterer på.
  Å lage så mange stråmenn som du gjør iløpet av denne bloggposten er nesten en prestasjon i seg selv. Det faktum at du trekker inn muslimer i et forsøk på å gjøre dette til en religionssak gjør at jeg synes at du og hele kampanjen din er dum.
  Utgangspunktet er at Legeforeningen ønsker reservasjonsrett, noe den nye regjeringen sier seg villig til å innføre. Det er saken.

  • Susanne Kaluza

   15/10/2013 at 11:06 Svar

   Du tar feil.

   Vedtaket i Legeforeningen ble gjort lenge før valget. Høyre endret standpunkt en måned etter valget. Det er uredelig mot velgerne. Nå skal det også sies at det er stor motstand mot en slik utvidet reservasjonsrett innad i Legeforeningen, så dette er ikke akkurat noe folkekrav fra legene.

   Stråmenn??

   Det er et faktum at en del av de henvisningsnektende legene er konservative kristne. Ville politikerne reagert med like stor vilje til å bøye og tøye på lovverket om det dreide seg om konservative med annen religiøs bakgrunn?

   • Lisa

    18/10/2013 at 19:59 Svar

    Respektløst Kaluza. «Du tar feil»..
    tenkt tanken på at du kanskje selv har feil i denne debatten?

  • therese

   15/10/2013 at 20:32 Svar

   ja, susanne har rett. utgangspunktet var at regjeringen dengsng, med anne-grethe strøm-erichsen som helseminister, sendte ut et rundskriv (altså en presisering) av gjeldende lovverk, som IKKE tillater at leger nekter å henvise til abort. hvorfor regjeringen valgte å gjøre akkurat dette akkurat da, vet jeg ikke, muligens hadde de fått nyss eller klager o. at enkelte leger hadde en sedvane som brøt med loven. legeforeningen tok så opp dette spørsmålet på sitt årsmøte i alta, og etter en stor og heftig (men sivilisert) debatt, kom de frem til å gå inn for en reservasjonsrett. det var og ER imidlertid Stor uenighet ang dette.

   hilsen lege.

 • Ingvild

  15/10/2013 at 10:35 Svar

  Takk for mange kloke ord!

  • Susanne Kaluza

   15/10/2013 at 11:07 Svar

   Selv takk for varmende støtte!

 • Torunn

  15/10/2013 at 10:38 Svar

  Takk for at du står på og ikke gir deg for presset som kommer fra alle kanter.
  Du snakker med sterk og klar stemme på vegne av tidligere og kommende svake stemmer i sårbare situasjoner.
  Takk!

  • Susanne Kaluza

   15/10/2013 at 11:08 Svar

   Takk for gode ord! Det er jo en slitsom kamp å stå i, men vi kan jo ikke holde munn over urett som ikke rammer oss selv.

   • Arnold

    15/10/2013 at 12:08 Svar

    Nettopp… Og det er av samme grunn vi som er mot abort står i denne kampen.
    Den rammer ikke oss selv. Den rammer de som ikke får vokse opp..
    Da kan vi ikke holde munn..
    Enige blir vi nok ikke uansett.

    • Susanne Kaluza

     15/10/2013 at 12:11 Svar

     Nei, vi får være enige om å være uenige her, Arnold. Nå sier jp Hareide at dette ikke dreier seg om retten til selvbestemt abort, men han er kanskje ikke helt ærlig her…?

     Selv har jeg elsket alle barna mine fra det sekundet jeg fant ut at jeg bar på dem. Det unner jeg alle barn.

     • Torunn

      15/10/2013 at 22:27

      Fortsatt honnør til deg, Susanne, for å stå imot mange merkelige innlegg og forsøk på å trekke andre momenter inn i dette spørsmålet.

      Heldigvis er det mange, mange gode og balanserte svar her – innimellom alle sleivsparkene.
      Denne saken vinner vi, mye takket være deg!!

 • Jan Guldvog

  15/10/2013 at 11:01 Svar

  Jeg tror dét trengs – en skikkelig – skittentøysoppvask! >:(

 • Geir

  15/10/2013 at 11:10 Svar

  Men du svarer jo ikke på spørsmålet fra Hareide:

  Hvordan stiller vi oss til fastlegers reservasjonsmulighet til å henvise pasienter til aktiv dødshjelp, dersom det en gang i fremtiden skulle bli en pasientrettighet?

  Ser frem til ditt svar.

  • Susanne Kaluza

   15/10/2013 at 12:14 Svar

   Jo, det svarer jeg på.
   Lovgivere må forholde seg til det lovverket vi har. I dag er aktiv dødshjelp forbudt og det er heller ingen politiske partier som har dette som kampsak. Det er dermed en like søkt problemstilling som om vi skulle lage dagens lovverk der vi tar hensyn til at dødstraff eller tortur blir tillatt for forsvaret, helsevesenet og politiet.

   Aktiv dødshjelp er forbud, og det er ingenting som tyder på at det blir lov. Selvbestemt abort er lov og har vært det i 30 år.

   Dersom-hvisom-vi muligens- en gang i fjerne fremtid- kanskje-muligens skulle åpne for aktiv dødshjelp i svært kontrollerte former antar jeg lovgiverne da ville fått inn i regelverket det samme lovgiverne la inn da vi fikk abortloven: Nemlig at alt helsepersonell kan reservere seg mot å selv og utføre slike inngrep. En riktig og god lov.

   Men igjen: Aktiv dødshjelp er forbudt i nesten samtlige europeiske land. Sammenlikningen med selvbestemt abort er smakløs.

   • Liza

    18/10/2013 at 20:08 Svar

    Godt svart på aktiv dødshjelp. Det er ikke lov og har aldri vært lov, og har ingenting i denne debatten å gjøre. Du gjør en kjempejobb Susanne!

   • Nils Johansen

    22/10/2013 at 21:33 Svar

    Nei Susanne. sammenligningen er ikke smakløs. Det er allerede sterke krefter i Norge som arbeider for å få gjennomslag for aktiv dødshjalp. Nederland har allerede innført det, i tillegg til Belgia og Luxembourg. Per i dag er det lite sannsynlig at det kommer opp som sak, men i et 30 års perspektiv er det relativt sannsynlig at spørsmålet har vært oppe til votering i Stortinget. Aktiv dødshjelp er en naturlig forlengelse av abortdebatten, og det er derfor ikke annet enn feigt av deg å ikke klare å tenke mer prinsippielt enn det du gjør i ditt svar.

    Det er da også den generelle trenden i dine svar til meningsmotstandere. Du unngår debatt, du sier de tar feil, du har rett, men argumenterer faktisk dårlig for ditt standpunkt.

 • Arnold

  15/10/2013 at 12:05 Svar

  Du spurte tidligere Hareide om han hadde vært gravid.
  Nei, men han har vært et foster.
  Du prøver desperat å få det til å bli et kvinnesaksspørsmål, når det bunner ut i så mye mer komplisert enn bare det.
  For det er ikke bare rett over egen kropp, men rett over ditt ufødte barn sin kropp.
  Jada, jeg vet at dette er en vanskelig sak, og at du mener at kvinnenes rett til å velge er viktigere enn den ufødte i magen sin rett til å leve.
  Og jada, jeg vet også at mange som har tatt abort angrer bittert etterpå, og får mange vonde følelser når plutselig ganske mange leger og medmennesker har en annen definisjon som plutselig indirekte stempler dem som mordere.
  Det er jo ingen som ønsker å bli sett på som det.
  Så at du prøver å forenkle dette til et «dette er jo selvsagt» spørsmål som til og med går mot det legeforeningen selv (både religiøse og ikke religiøse) anbefaler, så tror jeg du er litt på villspor.
  Du kan være en ropende rødtopp og rødstrømpe du bare vil, men ordningen der legen enkelt henviser til en annen person som kan videre henvise til abort er i manges øyne en grei løsning som i verstefall forbereder den ulykkelige vordende moren på at samfunnet er splittet i sin oppfattelse av om det er riktig å ta livet av et ufødt barn eller ikke.
  Uansett vil det alltid bli debattert om det er korrekt eller ikke å drepe barn. Samme hvor langt de er kommet i utviklingen.
  For oss som er mot abort, så er abort likestilt med å sette barnet ut i skogen for å dø, slik som skjedde før i tiden. Det var samme årsakene da som nå. Barnet var uønsket.
  Og uansett hvordan du vrir og vender på det for å få det til å bli en kvinnesak, så er det snakk om liv og død.

  • Susanne Kaluza

   15/10/2013 at 12:17 Svar

   Poenget mitt var: Om ikke graviditet er en kvinnesak, hva er det da?

   Det er også et komplisert, dypt personlig og moralsk spørsmål, som jeg har respekt for at det finnes delte meninger om. Derfor har vi da også et lovverk som gir helsepersonell rett til å nekte å selv utføre aborter, eller delta ved et abortinngrep (f.eks som sykepleier eller anestesilege) Det er en viktig og riktig lov.

   Men vi har altså rett til selvbestemt abort i Norge, og eksempler fra Polen og Irland viser at alternativet er verre. I Norge var det da også 15 000 illegale aborter i året på 50-tallet.

   Selv har jeg elsket alle barna mine fra det sekundet jeg fant ut at jeg bar på dem. Det unner jeg alle barn.

   • Arnold

    15/10/2013 at 12:54 Svar

    Poenget mitt var:
    Det er ikke en kvinnesak, det er en sak om liv og død.
    Men leger må få lov til å reservere seg i mot å henvise til døden.
    Alternativet som du henviser til der kvinner går til jalla-klinikker og får utført abort er ikke bra det heller selvsagt.
    Men her er det snakk om legers rett til å reservere seg, og ikke å totalforby abort.
    Da får alle mulighet til å få en utveg for sin egen samvittighet og sitt eget syn, (utenom barna som blir tatt abort på da, som ikke har et ord de skulle sagt).
    Bra at du elsker barna dine fra første sekund. Det gjør jeg også.
    Og skulle egentlig ønske at alle barn fikk oppleve det.

    • Run

     15/10/2013 at 15:43 Svar

     Man Arnold… «Du kan være en ropende rødtopp og rødstrømpe du bare vil»
     Jeg mister lysten til å debattere med deg når du lirer av deg dette, til tross for at du har interessante poeng. Den var over streken. Hva er vitsen? Å såre Susanne?
     Syns vi skal være respektfulle på begge sider jeg.

 • Rudolfine

  15/10/2013 at 12:28 Svar

  Tusen takk for jobben du gjør, Suzanne!
  Den er så uyre viktig. Det er så viktig at det settes fokus på dette problemet, at leger kan velge hvem de vil hjelpe, eller hvordan hjelpe.

 • Jostein

  15/10/2013 at 12:32 Svar

  Det som for abortmotstandere er problemet er selfølgelig ikke i størst grad en zygote som nettopp er befruktet. Det er de foster som NESTEN er levedyktige utenfor mors liv med DAGENS teknologi og legevitenskap.

  Jeg er ingen svoren abortmotstander, men du skygger unna det som er den egentlige kjernen i abortspørsmålet og som er selve grunnen til at noen (leger og andre) synes at abort er problematisk.

  Det hjelper ikke debatten.

  • Anniken

   15/10/2013 at 14:25 Svar

   Utrolig viktig poeng fra Jostein her. De veldig tidlige abortene er nok et mindre problem for folk enn de sene der fosteret nærmer seg en alder der det er levedyktig utenfor livmoren. Jeg er turnuslege nå og erfaringsmessig er det uproblematisk å be en kollega henvise til abort istedenfor å gjøre det selv. Du likestiller det med at man har en fiendtlig holdning til pasientemn og er en gammeldags konservativ lege, og det er så utrolig dårlig gjort. Vi behandler pasienter med største respekt. Lar selvsagt ingen pasienter få vite min personlige menning om saken, da den er irrelevant for vedkommende. Lar enkelt og greit min kollega signere henvisningen, så slipper jeg gjøre det selv – det føles bedre for meg. Og en del andre (ikke mange) leger har det som meg. Hvorfor er det er problem? Samvittighetsprinsippet er utrolig viktig for leger. Det er kanskje ikke så lett for andre å forstå (?)
   jeg er glad du får en del motstand på kommentarfeltene her, det må jeg bare si. Og det er heldigvis lov å ha forskjellige meninger 🙂

  • Susanne Kaluza

   15/10/2013 at 16:23 Svar

   Denne debatten dreier seg IKKE om senabort.

   Min personlige mening, som kvinne og mor, er at vi trenger en ny vurdering av senabortgrensa, spesielt for babyer som er levedyktige etter fødsel. (Der f.eks mor er rusmisbruker) Den medisinske utviklingen de siste 20 årene har gått rasende fort, og vi kan nå redde barn ned i uke 23.

   Det er uhyrlig at barn vi i én etasje forsøker å redde skal legges for å dø i etasjen under. Det er slett ikke noe moderne samfunn verdig.

   Bør det i det hele tatt være en senabortgrense for levedyktige barn? Jeg er i tvil, og har skrevet mer om dette her:
   http://www.susannekaluza.com/?p=1609

   MEN: Denne debatten dreier seg om retten til henvisning til selvbestemt abort som altså skjer mellom uke 4 (når du finner ut at du er gravid) og uke 12 (siste frist).

   OG retten til å nekte å skrive resept på p-piller fordi enkelte leger mener at et potensielt befruktet -en dag gammel egg-som da blir støtt ut av livmoren er drap.

   Det er en helt annen sak, spør du meg. Enig?

   • therese

    15/10/2013 at 21:04 Svar

    kjære turnuslege!
    jeg har også stor respekt for at ikke vil henvise til abort. men lovlig er det per dags dato ikke… og DU syns det er uproblematisk. men hva pasientene syns, vet du jo ikke. jeg tror virkelig ikke at leger er seg bevisst det skjeve maktforholdet mellom lege og pasient, mye mindre «motstand» enn i andre settinger, må til, før den underlegne parten vil føle seg ille til mote/motarbeidet/bebreider/fordømt, alt ettersom. dett belegger forskning, spes i samfunnsmedisin.
    en kan selvfølgelig sette dette med henvisningsnekt inni i ramme der leger protesterer mot at staten skal ha leger til å utføre oppgaver for staten, uavhengig av legenes egne overbevisninger.
    mange velger å bruke ekempelet med aktiv dødshjelp (selv om dette er langt fra aktuelt og realitisk i norge nå).

    eller…man kan se dette i en sammenheng som faktisk HAR eksistert! å sette det inn i en sammenheng som har eksistert i norge før 1972, med abortnemnder, fordømmelse hos fastlegen (allmennlegen), og det «alle» visste var abortvennlige eller abortuvennlige leger. og denne settingen finnes jo mange steder i verden fortsatt, med mindre eller større hindre (hvilket reservasjonsretten/henvisningsnelten representerer ) i veien til abort for kvinner.
    i den sammenhengen slår internasjonal forskning klart fast, en konsis sammenheng mellom dårlige abort rettigheter for kvinner, og dårligere helse og generelt dårligere rettigheter for kvinner.

    av den grunn er jeg for selvbestemt abort, og når dette en gang eksisterer, synes jeg det blir uetisk ift pasientrettigheter å nekte pasienter som har funnet veien til legesenteret for å få HJELP, den hjelpen de selv ønsker og faktisk har krav på!

    dessuten er det vel dokumentert (mener å ha lest dette et sted) at det ble utført like mange illegale aborter før loven om selvbestemt abort, som etter /nå…

    jeg tror ikke at det er kun gamle konservative og forsømmende leger som er for reservasjonsretten. men ei heller er det kyniske leger som er for selvbestemt abort! jeg hadde sannsynligvis selv reservert meg mot å utføre aborter hadde dette vært aktuelt. allikevel er jeg for selvbestemt abort, fordi jeg virkelig ikke tror det hadde vært færre utførte aborter med en «legebestemt» abortlov, og når aborter først eksisterer, ønsker jeg bedre kår og helse, for kvinner! strikkepinnen bør forbli historie…

    og ikke la deg lure til å tro at dette for krf dreier seg om legers samvittighet, eller alles rett til å la religionen spille en sentral rolle i hverdagen (krf har jo nå fått gjennomslag for OVER 50% kristendom i k-rle-faget…hvor er da muslimenes samvittighet oppi dette??)

    om en ser på hvordan krf hele tiden har stemt og hva de har foreslått i stortinget, så er det klart at dette for krf er et forsøk på å innskrenke abortloven. kvinner og leger blir her brikker i et politisk spill, å tro noe annet er naivt.

    hilsen lege.

 • Øyvind

  15/10/2013 at 15:19 Svar

  For meg virker det som reservasjonsretten alene er til fordel for legene. Dette synes jeg er rart. Selv er jeg en nyutdannet lege og har selv sett hvor sårbare alle personer som oppsøker leger er. Spesielt gjelder det personer som har opplevd øyeblikk som har snudd livet deres på hodet, eller som sliter med store dilemma. Kvinner som er usikre på om de skal ta abort anser jeg som svært sårbare. I disse situasjonene er det svært viktig at legen er så nøytral som mulig, og jobber 100 % for pasienten. En lege som er imot abort vil sannsynligvis, i slike situasjoner, i tillegg jobbe for sin egen overbevisning.

  (Selv har jeg ingen problemer med å henvise til abort, men på medisinstudiet har jeg studert sammen men et fåtall sterkt religiøse personer. Spesielt er det en jeg har i tankene som jeg vet ønsker å bli fastlege. Det er en gåte for meg hvordan han skal kunne henvise til abort.)

  Min frykt er at vi uten reservasjonsrett vil få enkelte leger som vil jobbe sterkt for sin egen agenda, i sårbare situasjoner for kvinner. Siden det er ingen mulighet for å vite hvem disse er, så vil dette gjelde alle fastlegekontor i hele landet. Dette blir IKKE bare et problem i distriktene! Mange leger med lengre fartstid vil ikke uten videre bytte jobb. (Spesielt gjelder dette de som jobber i utenfor byene, hvor arbeidsmulighetene er mindre.) Med reservasjonsrett vil man i det minste få informasjon om hvilke leger de aktuelle kvinnene bør unngå å gå til. Ulempen vil være hvis det er steder i Norge hvor fastlegedekningen er dårlig og alle legene har reservert seg. MEN hvis kommunene får ansvar til at tilbudet er godt nok, vil kvinnens rettigheter være gode nok til at det trolig blir et marginalt problem. Jeg har selv jobbet i Nord-Norge, og de fleste legekontorene jeg har vært borte i består av minst 3-4 leger + turnuslege og evt. en medisinstudent.

  Selv synes jeg at konsekvensene av manglende reservasjonsrett kan ramme kvinner i en sårbar situasjon mye hardere enn om det ikke er reservasjonsrett. Spørsmål om liv og død har en sterk effekt på ethvert menneske. Personer som er imot abort har dette standpunktet med seg også på jobben. Dessverre vil leger som ønsker å reservere seg mot abort trolig også jobbe for sin egen overbevisning. Dette vil være svært ødeleggende for sårbare kvinner som er usikker på om de bør ta abort, i hele Norge. Derfor er jeg for reservasjonsrett: En lege skal tross alt jobbe for pasientens beste!

  • Jona (www.mammalivet.com)

   15/10/2013 at 15:38 Svar

   Godt poeng Øyvind. Det var en interessant vinkling. (Nei det var ikke ironi!)

   Men jeg lurer på en ting. Hvis legen har reservert seg, og pasienten klarer å finne ut av det (hvordan er jeg ikke sikker på. Skilt på kontoret? På internett?)
   så må pasienten altså bytte fastlege. Hvor lang tid går det før den endringen blir gyldig? I tillegg er det ofte flere ukers venteliste på legetimer. I hvertfall her jeg bor! Så dette vil uansett føre til mer ventetid som kan være svært uheldig for en pasient som trenger henvisning til abort eller resept på p-piller.

   Og når det gjelder denne debatten generelt (ikke til Øyvind altså): Jeg begynner å bli kraftig lei av folk (på begge sider) tar opp abortdebatten og etikkspørsmålet angående dette. Det er IKKE det vi diskuterer folkens! Til og med Hareide prøver å poengtere det! (Selv om vi alle vet at hans motiver er farget av religion -noe som er helt greit. Med mindre man er politiker. Eller fastlege Det mener i allefal jeg..)

   Slik jeg ser det dreier saken seg om dette:
   Loven sier at hver eneste fastlege SKAL henvise kvinner til abort hvis de ber om det.
   Så lenge det ikke foretas en lovendring, så gjelder faktisk dette fortsatt.
   Uansett hvilken side man står på i denne saken, så er det ikke mulig å vri seg unna det faktum at dette vedtaket strider imot loven, og det syns jeg er helt på trynet.

   Jobb heller med forebygging av uønsket graviditet!Det er jo fult lovlig og VELDIG fornuftig! Der er vi alle enige!

   Dette har jo KRF noen glimrende punkter på i sitt program.
   Jeg håper da virkelig de har tenkt å stå på og legge like mye innsats i DE sakene som de har i denne reservasjonsretten.

   • Øyvind

    15/10/2013 at 16:17 Svar

    Fastlege bytter du på MinFastlege (https://tjenester.nav.no/minfastlege/innbygger/visloginside.do). Usikker på hvor lang tid det tar, men tipper det tar maks 1-2 uker. Uansett er det grunn nok til at man skal kunne få time hos en lege som ikke er ens fastlege. Ordningen har tross alt noe fleksibilitet. Det finnes jo vikarer, osv.

    Siden reservajonsrett ikke er til nå tatt ibruk, så vet man ikke hvordan det skal informeres. Men jeg mener at man minimum skal få informasjon når man bytter fastlege (dvs. via MinFastlege), og når man ringer legekontoret for å få time for å bli henvist til å ta abort. Hvis ens fastlege har reservasjonsrett, så mener jeg at man bør man kunne få time hos en annen allmennpraktiker samme dag som man avtalte med sin fastlege. Hvis problematikken kom opp i løpet av en pågående time med sin fastlege, så mener jeg at man burde kunne få time innen 2 dager hos en ikke-reservasjonslege. Og, hvis man har dårlig tid mtp. at man nærmer seg de lovbestemte grensene for lovlig abort, så mener jeg at man burde kunne få time hos en annen allmennpraktiker samme dag (om det så er legevakten).

    Angående ventelister på legetimer: Alle leger har ø-hjelps timer hver ukedag, som fylles opp før eller iløpet av den aktuelle dagen. (På det verste presser man inn pasienter mellom timene, men det er bare hvis man ser at man får tid pga. planlagte timer som forventes å ta kort tid (f.eks. BT-kontroller, førerkortattester, osv.) Og av og til må man bruke litt av lunsjtiden, men det er sjeldent veldig hyggelig.) Henvisning til abort er ikke en spesielt tidkrevende oppgave. Papirarbeidet kan man tross alt også ta på slutten av dagen. Jeg tror de fleste leger har nok fleksibilitet til at reservasjonsretten fungerer fint uten problemer for dem det gjelder.

    Reservasjonsretten eksisterte tross alt i praksis fram til 2011 og fungerte fint til da. Legene ordnet dette seg imellom uten at helsedepartementet hadde noe med dette å gjøre.

    Angående sitatet «…en pasient som trenger henvisning til abort eller resept på p-piller.»: Prevensjon (p-piller, osv) er ikke inkludert i reservajonsretten ut fra det jeg forstår. Volumet er altfor stort til en lege kan unngå å gjøre dette som fastlege. Det er er abort som er spørsmålet siden det for noen anses som drap på foster.

    • Susanne Kaluza

     15/10/2013 at 16:24 Svar

     Kjapt innspill: Fastlegebytte skjer først fra den første i neste måned. Altså vesentlig tid for en som ønsker abort.

     • Susanne Kaluza

      15/10/2013 at 16:26

      Nytt innspill: Fungerte åpenbart ikke bare fint. Se over. Og i VG
      http://www.vg.no/nyheter/meninger/artikkel.php?artid=10144398
      og på NRK:
      rammer-de-svakeste-1.11285919

     • Øyvind

      15/10/2013 at 19:42

      Takk for informasjonen! Men gjerne les hele innlegget, dvs den delen som sier:

      «Uansett er det grunn nok til at man skal kunne få time hos en lege som ikke er ens fastlege. Ordningen har tross alt noe fleksibilitet. Det finnes jo vikarer, osv.»

      På fastlegekontor er man vanligvis gode til å samarbeide, og hjelper hverandre når problemer oppstår. Og, en henvisning er tross alt fort å få unna. Det er gynekologen som har det største delen av arbeidet.

     • Øyvind

      15/10/2013 at 19:49

      Ang: Nytt innspill: Fungerte åpenbart ikke bare fint. Se over.

      Ingen av alternativene er perfekte, men er mer redd for «skjulte» abortmotstandere som fastleger enn en ordning som kartlegger hvem de er. Å tro at ingen abortmotstandere kommer til å bli fastlege i fremtiden mener jeg er naivt. Som nevnt før: I distriktene er det få andre jobber for en lege enn å være fastlege. Det er også her den største legemangelen er.

    • Susanne Kaluza

     15/10/2013 at 16:29 Svar

     Forøvrig gode innspill Øyvind. Men vi kan også unngå dette problemet ved at søkere til fastlegestillinger blir spurt om de har problemer med f.eks å håndhilse på kvinnelige pasienter (Medisinprofessor på UiO fortalte meg i dag at dette var et reelt problem), skrive resept på p-piller, henvise til ass.bef / abort osv.

     Også velge søkere som ikke ser på disse arbeidsoppgavene som problematiske.

     Dette er altså ikke det samme som et yrkesforbud. Vi trenger dyktige leger på f.eks geriatrisk avdeling.

     • Øyvind

      15/10/2013 at 19:37

      Du så tydeligvis ikke kommentaren om leger som jobber i distriktet. Dvs. betydelig færre jobber. Det er tross alt her et forbud mot å reservere seg mot abort vil ramme (pga. færre leger). Leger som ønsker å bo i distriktet har få andre alternativ enn å bli fastlege. Det er tross alt hovedsakelig bare de største sykehusene som har geriatrisk avdeling! Storbyene vil ha lite problem å takle en evt. reservasjon. Det er i distrikts-Norge at kommunene må sørge for at det er like rettigheter for kvinner. Der også her den største legemangelen er.

      I tillegg er det mange abortmotstandere allerede i jobb som har etablert seg og sannsynligvis ikke lett vil flytte på seg. Mangel på reservasjonsrett vil bare hindre at kvinner får vite hvem de bør unngå å ha som fastlege.

      Angående å spørre fastleger: Jobbsøkere pleier alltid å gi et mest mulig positivt inntrykk av seg. Spørreskjema ang. sin holdning til kvinner og abort vil tvilsomt virke tilfredsstillende. Det er også en del spørsmål ang. overbevisning som norsk lov forbyr spørsmål om.

      Det ang. medisinstudenter høres merkelig ut siden når jeg ble utdannet var håndhilsning en standard del av evaluerinsskjemaet man brukte for å gradere hvor godt man gjennomførte konsultasjoner. Dvs. «alle» husket å håndhilse (siden mangel på dette trakk ned). Men, man er ofte litt beskjeden i når man er ny og skal starte med å lære hvordan å gjennomføre pasientsamtaler.

 • Øyvind

  15/10/2013 at 15:22 Svar

  *Endring av første setning: For meg virker det som reservasjonsretten i debatten vinkles til å alene være til fordel for legene.

  • Liza

   18/10/2013 at 20:44 Svar

   Hei Øyvind,

   Du har et poeng i forhold til å markere ut de legene som har disse holdningene. Peronlig ville jeg aldri stått på fastlegelisten til noen som lar private holdninger triumfe lovpålagte rettigheter. Jeg er allikevel ikke enig i at vi skal ha en reservasjonsrett for henvisning til abort. Kanskje er jeg for idealistisk i min tro på at leger skal innrette seg etter de lover de er underlagt uten å forfekte egne overbevisninger, men jeg er redd for de signalene vi som samfunn sender ut ved å si at en gruppe leger skal kunne reservere seg mot å bidra til noe som er en lovpålagt rettighet.

   Når det gjelder Kaluzas referanse til medisinprofessor på UIO vedrørende student som ikke vil håndhilse på noen av motsatt kjønn kan jeg meddele at Det medisinske Fakultet ved UIO så seg nødt til, for noen få år siden, å innføre retningslinjer for studenter hvor det spesifiseres at: «Studentene må være forberedt på nær fysisk kontakt med pasienter av begge kjønn, herunder håndhilsing og fysiske undersøkelser»
   http://www.med.uio.no/studier/om/regelverk/fremtreden/

   Personlig finner jeg det skremmende at UIO, som utdanner flest medisinstudenter i landet, så det som nødvendig å lage retningslinjer som spesifiserer ting som burde være helt åpenbare. Det sier noe om hvilke understrømmer som eksisterer.

 • Anne

  15/10/2013 at 16:26 Svar

  For meg handler dette om at det ikke er en menneskerettighet å bli fastlege. Dersom man ikke av religiøse eller smavittighetsgrunner ikke kan utføre det jobben krever, kan man heller ikke ha jobben. Det er mange andre stillinger for leger, hvor dette ikke er noe problem. For å sette det på spissen: er det ok at en troende, kvinnelig muslim som ikke kan være i kontakt med menn blir fastlege? Hun kan jo henvise mannlige pasienter til andre leger.

  • Susanne Kaluza

   15/10/2013 at 16:30 Svar

   Jepp. Lik behandling hos fastlegen en viktig rettighet.
   Å få lov til å bli nettopp fastlege ingen rettighet.

   Finnes mange andre gode legejobber.

  • Øyvind

   15/10/2013 at 19:54 Svar

   Religiøse blir fastleger likevel. Det er forbudt ifølge norsk lov å diskriminere ut ifra religion.

   Og et arbeidsliv er langt. Det er allerede mange abortmotstandere i jobb. Mange som har til nå jobbet i utallige år uten problemer, hvor samarbeidet med kolleger har gjort det mulig for dem å jobbe som normalt.

 • Lisa

  15/10/2013 at 18:59 Svar

  Synst det er skummelt hvor mange folk som GLEMMER at fosteret, ikke bare er et foster, men et menneskeliv! Et menneskeliv som er på den tryggeste plassen på hele jorden, inni magen til mor si. Synst det er skremmendes at du kan dra dette mot en kvinnesak da dette burde handle om LIVET til et menneske, ikke VALGMULIGHETENE til et menneske.

  • Tuva

   15/10/2013 at 21:12 Svar

   Det handler i aller høyeste grad om livet til det mennesket som er gravid.

   Visste du for eksempel at forbud mot abort ikke gjør at abortratene går ned? Det eneste som skjer er at abortene blir illegale og farlige. Hvert år dør et betydelig antall kvinner som følge av ulovlig abort. I tillegg dør et betydelig antall kvinner fortsatt under graviditet og fødsel. Så graviditet er i aller høyeste grad en kvinnesak.

   Men det du ikke kommenterer er hva denne debatten handler om: kan kvinner forvente at deres lovfestede rettigheter respekteres av fastlegene? Det har i utgangspunktet veldig lite med retten til abort å gjøre, og veldig mye med hvordan vi som samfunn tillater at mennesker blir møtt av leger – fagpersoner man har et tillitsforhold til. Reservasjonsrett for henvisning er en uthuling av abortloven.

   Det er veldig få som er mot den lovfestede reservasjonsretten. Men vi som er i mot denne utvidelsen ønsker at fastlegen skal være en god førstelinje for pasienter, både i realitet og på papiret.

   I tillegg; dersom du som fastlege ikke ønsker å henvise til abort, og mener at pasienter som har et problem med dette bør finne seg en annen fastlege, da utelukker du i utgangspunktet veldig mange kvinner i fruktbar alder som pasienter.

 • Marie Ljones

  15/10/2013 at 19:30 Svar

  Å ha en grunnleggende forståelse for de etirske og moralske sidene ved abort er en forutsetning for å kunne uttale seg om reservasjonsretten. Dette er faktisk ikke snakk om influensa, men det handler om liv og død.

  Å ikke svare på hvordan leger skal måtte forholde seg til aktiv dødshjelp er i beste fall naivt av deg. At det ikke er en kampsak nå gjør spørsmålet langt i fra irrelevant, det er prinsippielle spørsmål som vi må forholde oss til. Jeg håper at leger som har moralske og etiske problemer med abort og aktiv dødshjelp skal få fortsette som fastleger, slik at de kan gjøre det de er utdannet til, å lindre og behandle sykdom.

 • therese

  15/10/2013 at 21:54 Svar

  kjære susanne, kjenner at jeg blir så provosert og engasjer av dette at jeg skriver maaange kommentarer her – og jeg som aldri kommenterer noe som helst :p !
  jeg tenkte på; dette kan da umulig være lovlig?? at Krf skal få innskrenke/innstramme denne rettigheten som har eksistert i åriter nå… jeg mener at/lurer på om denne «reservasjonsretten», som det så fint kalles, kan settes, også juridisk, i direkte sammenheng med abortlovgivningrn, og stemples som en innstramming? isåfall, er dett lovlig?

  kjenner jeg blir så provosert over at krf bare kan «forhandle fram» denne innstrammingen i våre rettigheter, på bakrommet, uten (folke)avstemning, eller vidte behandling (utenom at den skal stemmes fram i stortinget?).

  kanskje man (du ;)) kan kontakte en jurist og høre ang dette?

  vil ellers råde deg til å få en uttalselse fra en samfunssmedisiner ang dette, da jeg virkelig ikke kan skjønne annet enn at dette, med histoirien, andre samfunn, og pasientrettigheter i mente, må være stikk i strid med det mange samfunnsmedisinerer er for…

 • Mary

  15/10/2013 at 22:31 Svar

  I 2003 og 2004 var jeg gravid. Jeg fikk merke Bondevik 2 regjeringen virkelig under huden. Synes det er dobbeltmoralsk av Hareiede å snakke om rettighetene til det ufødte liv. Som sagt var jeg gravid, enslig, uten bopel og ikke hadde jeg en familie som støttet meg. Jeg ble nektet hjelp fra NAV, de nektet meg plass på et familiesenter. De anså ikke barnet jeg hadde i magen, og jeg ble behandlet deretter. Jeg har i senere tid kunne finne ut av at Bondevik 2 regjeringen besluttet at familiesentre ikke lengre skulle være statlig finansiert med fast årlig beløp, men at det skulle betaler pr. person fra enkelte bydel, dette trådde i kraft i 2004, mens jeg var gravid. NAV ville ikke høre på jordmoren min, eller på ansvarlig jordmor på Ullevål Sykehus. Jeg hadde flere nestenulykker hvor jeg en gang besvimte og ble innlagt på sykehus. Under graviditeten var jeg veldig depriment, men var fast bestemt på at dette barnet skulle jeg ha. Men jeg følte at jeg var alene. Jeg ble etter mye om og men sendt til et hospits. Jeg var desperat, jeg ba til og med barnevernet om hjelp, men de nektet. Jeg har i dag et bra liv og en fantastisk sønn.
  Jeg har vanskelig for å se det livssynet til KrF i praksis, de snakker om det ufødte liv. KrF har vært ved makten 2 ganger.

  Hvis de virkelig ville gi barn større rettigheter burde de heller ha krevd at en gravid skal sees på som flere en enn person, å det å drepe eller skade en gravid sånn at fosteret også dør vil være mord. Gjennopprett familiesentre, hør på de ansatte på krisesentere. Krev at alle barn som er under barnevernet rett til uavhengig juridisk hjelp uansett alder.
  Gi asyl og flyktningbarn under 18 år lik rett som norske barn.

  Dere kunne også gjort noe så enkelt som å krevd at politimesteren i Oslo gir Kongens garde lov til å partuljere på kongens eiendom. Kongens garde virker å bry seg mere om kvinners helse enn politimesteren.

  Det snakkes om rett til abort, jeg mener at man trenger ikke å fikse på noe som ikke er ødelagt. Når det gjelder prevensjon, er det KUN hos lege kvinner kan få prevensjon. Menn kan bare gå i butikken.

  «Retten til det ufødte liv» skal tydeligvis ikke gjelde om du er lesbisk, det er f..n jeg så dobbeltmoralsk som det går an. At retten til det ufødte liv i enkeltes øyne skal gjelde for heteroseksuelle?

  I dag er det ingen abortklinikker, men jeg kan fort se for meg at det kan bli omreisende leger som da vil skrive ut prevensjon og utføre abort i distrikter med sterkt relgiøse leger med personlig agenda.

  I fjor ble to familiesentre lagt ned i Oslo, og Oslo bystyre bestemte at det skulle være 20 plasser i Oslo alle disse er korttidsplasser. Dette skjeddde uten at Krf (eller andre politikere) sa noen ting.

 • Marie

  16/10/2013 at 01:32 Svar

  Fantastisk med en mammablogger som engasjerer seg om mer en Baby Dior! Jeg kommer til å følge bloggen din selv om jeg ikke er mamma enda.

  Jeg kom over denne artikelen i kveld, http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1002/subcat1024/thread286422/, og hvis det er sånn at barnematprodusenten Nestle faktisk tømmer og forgifter grunnvann, burde alle mammaer (og oss andre) engasjere oss.

 • Susanne

  17/10/2013 at 11:37 Svar

  Jeg synes at alle pasienter bør møtes med respekt. Jeg er ikke alltid enig i alt mine pasienter sier, tenker og gjør. Likevel holder jeg masken, og forsøker så godt det lar seg gjøre, å forstå hva som er deres anliggender, og hva som er viktig for dem. Dette uavhengig av hva slags liv jeg lever, og hva jeg synes. At leger kan nekte henvisning, kan føre til at enkelte går for langt, og virkelig går inn for å trakassere, såre eller moralisere sårbare kvinner i en vanskelig situasjon.

 • Ane

  17/10/2013 at 16:48 Svar

  Ser at lege Øystein skriver om «skjulte» abortmotstandere som et potensielt problem om det ikke finnes reservasjonsrett. Som nyutdannet lege selv skjønner jeg hva han mener, men er ikke enig i at dette nødvendigvis vil bli et problem.

  Man kan se for seg en ordning der alle som starter i en fastlegestilling må skrive under på at de vil henvise til abort der det er aktuelt. Nekter man å skrive under er saken grei, da vil man ikke bli prioritert til stillingen. Skriver man under, men følger det ikke, er det en grunn til oppsigelse. Det er sant at det er få stillinger å velge mellom som lege i distrikt. Men det er heller ikke slik at helsevesenet skal formes av hvor leger helst vil jobbe.

  Jeg mener forøvrig at et forsterket pasientombud er veien å gå for å sikre at alle pasienter blir møtt slik de skal.

 • Tomine

  17/10/2013 at 18:08 Svar

  Hei!

  Jeg er helt enig med deg i denne saken, og synes det er fantastisk bra og viktig at du har dratt i gang denne aksjonen!

  Ikke mist motet, vi er mange som støtter deg i kampen 🙂

 • Cathrine

  17/10/2013 at 20:55 Svar

  Heia Susanne!!

  Så akkurat på debatten med Arild Hareide på Aftenposten.no, det var så gøy! Jeg heier veldig på deg! Du svarte veldig godt for deg, gode poeng.

  Takk for at du snakker for mange av oss kvinner 😉 Jeg stiller meg bak deg og heier!! 😉
  Fin blogg har du også…!

 • Torbjørn Matre

  17/10/2013 at 21:42 Svar

  Flott at du kjemper for kvinners rettighet, Susanne. Men hva med de 50 % av kvinnene som blir fjernet i mors liv, som skulle være den tryggeste plassen på jord? Hvorfor kjemper du ikke for de? Eller de som på Ullevål sykehus overlever en spontanabort og som jordmødre bare legger til side i søppelkassa for å dø. Helsetilsynet har slått alarm, men ingen blir tiltalt for mord. Dette er brudd på norsk lov! Disse kvinnene får ikke lov til å vokse opp. Eller hva med alle de kvinnene som blir abortert pga. at de er kvinner. Norsk-Indiske mødre aborterer fordi de ønsker gutter. Er ikke dette en mye viktigere sak enn å begrense samvittighetfriheten til leger som ikke ønsker å være med på å ta liv!

 • Nina

  17/10/2013 at 21:44 Svar

  Stå på Susanne!

  Det er utrolig at dette i det hele tatt går igjennom i regjeringen – det er da ingen tvil om hvem som har den sterkeste saken. Det er ingen menneskerett å være fastlege. Når Hareide sier at disse triste historiene om alle som har fått avslag og gått igjennom mye vondt pga dette ikke vil bli påvirket av en reservasjonsrett, så lever han i drømmeland. Hvordan tror han det VIRKELIG vil bli – i PRAKSIS? At han har gode intensjoner og ønsker om at alle blir behandlet med respekt er vel og fint, men er man realistisk og ser på konsekvensene blir jeg veldig redd.

  Neste gang kan det være meg…

 • Guro

  17/10/2013 at 22:24 Svar

  Hei Susanne,
  dette er mitt første besøk på din blogg. Jeg så akkurat debatten mellom deg og Hareide på Aftenposten, ville bare si at jeg er hjertens enig med deg – du er klok og reflektert og jeg ble imponert over hvor godt du satte ham på plass og parerte hans vage argumenter.
  Hilsen mamma til to barn

 • Maja

  18/10/2013 at 15:03 Svar

  Susanne Kaluza du er en mester i debatten mot Hareide. Argumentene dine er utrolige gode, og de er gode fordi de er så genuine og sanne og ikke minst rettferdige. Støtter deg 100%, din stemme har og er svært viktig. Godt å ha en talskvinne som deg, og du skal vite at du har støtten fra mange i ryggen!

 • Karoline

  18/10/2013 at 18:16 Svar

  Hei!
  Jeg satt akkurat å så på debatten du hadde med Knut Arild Hareide på aftenposten tv, og jeg heier på deg for den kampen du tar for oss kvinner.
  Jeg er en 25 år gammel kvinne, som sammen med min samboer fikk beskjed om at det var lite sannsynlig at vi kunne få barn på egenhånd. Dette på grunn av lav sædkvalitet hos min samboer, mest sannsynlig etter cellegift behandling, da han hadde leukemi da han var barn. Påkjenningen har vært stor og veien har vært lang for å starte ICSI behandling. Fravær fra jobb, utgifter til medisiner, avbrutt forsøk på grunn av overstimulering, opp og nedturene preger oss begge.
  Alle parene rundt oss er gravide eller har fått barn i løpet av de siste to årene. Etter fremleggelsen av samarbeidsavtalen fra de ulike partiene gir det meg en følelse at samfunnet ikke støtter oss i den prosessen vi går igjennom, hva er så galt med oss fordi vi ønsker hjelp til å få barn.
  Mange som er ufrivillig barnløse for aldri vite hvorfor de ikke kan få barn, og i mange tilfeller kan det være en medisinsk tilstand, som gjør at de ikke kan klare dette på egenhånd. At 1.linjetjenesten ikke skal stå der med åpne og omsorgsfulle hender for å ta oss i mot er uforståelig for meg.
  Vi er ikke avvikere, som ikke har rett på å bli henvist og få utført behandling fordi vi ikke kan få barn på egenhånd.
  Jeg støtter deg i det du sier om at det å bli fastlege er frivillig, og en vet hva det innebærer når en søker på stillingen, klarer du ikke utføre den så finn deg en annen jobb! Knut Arild Hareide sier at dette handler om et samvittighets spørsmål i forhold til liv og død. Jeg skulle gjerne ha svar på hva assistert befruktning har med dette å gjøre? Assistert befruktning fører ikke til flere aborter.
  Hvis den nye regjeringen innfører dette innskrenker de normalitetsbegrepet til det uverdige, og konstanterer at min samboer og jeg ikke er verdige en lik behandling hos fastlegen ved henvisning til ass.befruktning, fordi vi ikke kan få, men ønsker et barn.

 • Lisa

  18/10/2013 at 19:57 Svar

  Etter å ha sett debatten med deg og Hareide på aftenposten.no må jeg bare si at den minimale respekten jeg hadde for deg som samfunnsengasjert blogger er helt borte. Du er totalt respektløs ovenfor din meddebattant og visst åpenbart ingen interesse for annet synspunkt enn ditt eget. Sterk religiøs eller etisk overbevisning er åpenbart noe du ikke selv har, og måten du uttaler deg på viser dette tydelig. Heia Hareide, heia ikke-sosialisme, heia valgfrihet og samvittighetsfriher OGSÅ for leger!

 • Heidi

  18/10/2013 at 20:17 Svar

  Skjønner godt at folk engasjerer seg i abortsaken, selv synes jeg det er ett altfor stort spørsmål og i det hele tatt begynne å vurdere. Derfor synes jeg det er så utrolig viktig at enhver gjør det de føler er riktig, det være seg både kvinnen, og helsepersonell. Dersom en lege ikke har samvittighet til å ta livet fra et ufødt foster, så bør han/hun få lov til det. Da får kvinnen som ønsker abort heller bytte fastlege, noe som er fullt mulig så vidt jeg vet! Dette er store ting, og man KAN IKKE bestemme at sånn eller sånn skal det være. Her må mennesker få gjøre det som er riktig etter deres overbevisning, enten den er religiøs eller ikke.

Post a Comment