12 gode grunner til å feire kvinnedagen

Hvorfor trenger vi fortsatt kvinnedagen?

Hvert år, i begynnelsen av av mars, like sikkert som det faste snøfallet som kommer akkurat i det sola begynner å varme og håpet om vår var tent, dukker den faste debatten opp i aviskronikker og kommentarfelt.

Har ikke kvinnedagen utspilt sin rolle?

For å være ærlig skulle jeg gjerne sett at det var unødvendig med en kvinnedag. Få ting hadde gledet meg mer enn at vi ikke hadde noen grunn til å ha en egen dag for å samles om likestillingskamp. Jeg skulle mer enn gjerne tatt med meg mann og barn og gått i tog under parolen «Seieren er vår» og så pakket sammen både fanen og hele kvinnedagen for godt.

Skjermbilde 2016-03-06 21.22.04

Men vi er dessverre ikke der ennå, hverken i Norge eller i resten av verden. I årets 8.mars-tog i Oslo handler parolene blant annet om å trygge retten til abort og prevensjon internasjonalt, noe som er ekstra presserende i et år der Zikaviruset rammer gravide i konservative Sør Amerika ekstra hardt. Bedre rettigheter for transpersoner, styrking av likestillingsloven og bedre vern av kvinner på flukt. Det er nok av saker å jobbe for i året som kommer. Selv har jeg spesielt sans for den viktige og konstruktive parolen: «Havarikommisjon etter alle partnerdrap».

Kvinnedagen gir media en knagg (les: unnskyldning) til å skrive om alle likestillingsutfordringer vi fortsatt står ovenfor. Det er positivt i seg selv. Diskusjoner om paroler, gir samtidig oss alle en mulighet for å oppsummere og prioritere hvilke likestillingssaker vi synes er viktigst nå.

For å skjønne hvorfor kvinnedagen er viktig, er det derfor greit å minne seg selv på hva fokusert jobbing mot kjønnsdiskriminering og urettferdighet kan føre til. Særlig i Norge er det lett å ta likestillingen for gitt. Men rettigheter kommer ikke rekende på en fjøl. Likestilling har blitt og må fortsatt kjempes for bit for bit, dag for dag.

Youngstorget

Her har jeg derfor samlet noen av de mange seirene kvinner og menn, som jobber for en mer likestilt og rettferdig verden har oppnådd de siste ti årene:

1. I fjor innførte Gambia og Nigeria en lov mot kvinnelig kjønnslemlestelse. Den skadelige praksisen er nå forbudt i 20 afrikanske land, og det ser ut til at også flere land, deriblant Somalia kan følge etter. Sahra Mohammed Ali Samatar, den somaliske ministeren for kvinnesaker uttalte på en konferanse i august:
«Tiden er moden for at vi skal utrydde denne dårlige skikken og beskytte rettighetene til jenter og kvinner i landet vårt.»
(Hørte jeg noen si at det er unødvendig med en kvinnesaksminister? Ikke?)

2. I mars 2014 vant aktivister i Malawi kampen for å forby barneekteskap (eller: formalisert barnevoldtekt, som strengt tatt er et mer dekkende ord) Før loven kom ble halvparten av alle jenter I Malawi gift før de fylte 18 år.

3. Fram til i fjor kunne kvinner i Zimbabwe bli arrestert for å gå ut på kvelden, fordi de da kunne mistenkes for å være “sexarbeidere”. Den forhatte loven ble fjernet 27. mai 2015 av landets høyesterett etter at en gruppe kvinner sammen gikk til sak. Før loven ble fjernet ble opptil 153 kvinner arrestert på en eneste natt, i følge organisasjonen Zimbabwe Lawyers for Human Rights. Ingen menn ble arrestert for liknende forhold.

4. I 2005 beordret FNs menneskerettighetskomite Peru til betale erstatning for å ha nektet en da 17-år gammel jente tilgang på abort på medisinsk indikasjon. Fosteret jenta bar på hadde en nevralrørsdefekter som ble ansett som ikke forenlig med liv. Sykehussjefen nektet 17-åringen abort og hun ble derfor tvunget til å bære fram fosteret som døde fire dager etter fødselen. Dette er første gang FN har holdt noe land ansvarlig for at de ikke sørger for trygge, lovlige aborter, og første gang komiteen har slått fast at abort faktisk er en menneskerettighet. Kvinnen fikk utbetalt erstatningen i januar i år.

5. For ti år siden kunne knappe to land skryte av å ha mer enn 40 prosent kvinneandel i sin lovgivende forsamling. Ved årsskiftet var tallet oppe i 14, deriblant Mexico, Ecuador, Sverige, Sør Afrika, Namibia, Spania, Island og Finland. Det er en økning på 30 prosent på ett år.  Norge har riktignok ikke nådd opp ennå, men vi nærmer oss, både i Stortinget og i lokalpolitikken. Etter valget i fjor høst økte kvinneandelen i kommunestyrene i 192 kommuner, og er nå oppe i historisk høye 39 prosent.

6. For vi trenger ikke se så langt for å se fremgang på likestillingsfronten. Før 2006 var pappapermisjonen 5 uker. I 2009 ble den økt til 10 uker, og i 2013 var den oppe i 14 uker, før Erna Solbergs regjering reduserte den til 10 uker igjen i juli 2014. (Det førte også i praksis til at norske menn fikk mindre permisjonstid sammen med barna sine.) Forskning viser forøvrig at familier der far tar ut pappaperm har jevnere fordeling av husarbeidet mellom kjønnene. Og interessant nok ikke bare mellom mor og far, men også mellom sønnene og døtrene.

7. Januar 2006 kom også loven om at børsnoterte selskaper skal ha minst 40 prosent av begge kjønn i styrene. Loven er ingen quick fix, som ordner alt (Hei Statoil! Hei Telenor! Hei sjefredaktørgruppen i landets største mediehus!), men har likevel ført til en dobling i antall kvinnelige toppledere.

8. I 2006 kom også loven som sørger for at Forsvaret ikke lenger får utelate ett kjønn når de innkaller til sesjon. Samme år fikk også garden sin første kvinnelige oberstløytnant.

9. Tiltross for alt pratet om Gros ”Kvinneregjering” var det først i 2007 vi faktisk hadde en regjering der kvinner, ikke menn var i flertall. Den første kvinnelige finansminister kom i 2005, men dagens regjering er den første der både statsministeren og finansministeren er kvinner.

10. I 2010 fikk vi (omsider) et styrket vern for gravide på jobben. Den nye loven gjorde det forbudt å spørre om graviditet og familieplanlegging i jobbintervjuer. Det sterke vernet gjelder også menns uttak av foreldrepermisjon.

11. I 2012 ble Fellesforbundet og Norsk Industri enige i frontfagoppgjøret om å at fedre heretter skulle få to uker betalt permisjon ved fødsel. Fram til da hadde menn hatt rett på fri, men ubetalt.

12. Og for bare et par uker siden ble Toril Marie Øie utnevnt til Norges første kvinnelige høyesterettsjustitiarius. (Så skal jeg la debatten om hvorvidt hun burde bli spurt om kjærlighetsbrevene sine ligge…)

Skjermbilde 2016-03-06 21.28.37
Det er også andre lysglimt. I februar åpnet Paven for at prevensjon kunne være en mulighet for å unngå de ødeleggende konsekvensene av zikavirus-epidemien.

Samme uke ble det også klart at Labour i Irland vil be om folkeavstemning for å lette forbudet mot abort.

Og kanskje har verdens fortsatt mektigste land fått sin aller første kvinnelige president når vi samles igjen neste år?

Vi er langt fra i mål, men vi har jommen grunn til å feire det vi har oppnådd likevel!

Gratulerer med kvinnedagen på tirsdag!

Hvilke saker synes du er de viktigste på kvinnedagen i år? Og hvilken seier er du mest takknemmelig for?

36 Comments
 • Annette

  08/03/2016 at 09:24 Svar

  ??❤️??

 • At the same time, discussions about parole allow us to generalize and prioritize that gender equality issues, which we consider to be the most important now.

 • writing dissertation proposal

  27/09/2017 at 14:47 Svar

  Wow, it is very interesting story, I see that you create very informative blog. I never heard about this issue. Thank you for posting and best wishes!

 • We can tell a lot of reasons for holding a women’s day. This event is important for many mothers and grandmothers. They receive an invaluable attention in the form of symbolic gifts.

 • http://puressay.com

  12/01/2018 at 05:47 Svar

  Therefore, in order to understand why women’s days are important, it is useful to recall what the purposeful work against gender discrimination and injustice can lead to.

 • Essay writer

  06/02/2018 at 10:37 Svar

  ’m really impressed with your article, such great & useful knowledge you shared here

 • This is the first time the UN has held any country responsible for ensuring that they do not provide safe legal abortions, and the first time the committee has established that abortion is actually a human right.

 • Kristine

  08/07/2018 at 14:45 Svar

  Takk for kjempefin blogg 🙂

 • Lise

  03/10/2018 at 07:47 Svar

  det så godt ut 😀

 • assignment help

  19/03/2020 at 09:22 Svar

  Thank you for this wonderful information share and excellent information providing by your article. Are you looking for assignment help services in Singapore? Do you require to finish your assignment? Singapore assignment help is a well-liked assignment Acquire immediate Assignment Help before completion of time at a fair cost. Kindly visit the LiveWebTutors website.

 • formula equation

  24/04/2020 at 10:13 Svar

  This is a really super post. Must admit that you are amid the best writer I have read. I appreciate your making the effort to discuss this class of article.

 • assignment help

  17/10/2020 at 12:22 Svar

  The blog written is extremely impressive, with a great topic. However, a bit more research could have strengthened it even further. You can explore the services as offered by livewebtutors.com, a premium academic writing services platform offering the best of assignment help teamed with knowledge and experience

 • Write My Essay Cheap

  02/11/2020 at 07:48 Svar

  Thank you for posting very useful tips! I found your website perfect for my needs.I always like your article because you have provide every time informative post..Thanks!

 • Best IT Consulting in UAE, BAHRAIN, KSA

  AL-Fahad IT Consulting, the best CRM services provider and well-established company in UAE offers numerous platforms and a User-friendly workplace to establish your organization. We strive to provide our best services in the UAE, KSA & Bahrain, and we pride ourselves on providing the best CRM consulting services for small and large scale of businesses. Make your business more effectual with cost-effective and secure CRM Consulting Services.

 • New year 2021 wishes

  03/12/2020 at 18:43 Svar

  Thank you for posting very useful tips! I found your website perfect for my needs.I always like your article because you have provide every time informative post..Thanks!

 • Love Shayari

  03/12/2020 at 18:45 Svar

  really very help ful thank you so much dear friend

 • stylish laptop bags

  08/02/2021 at 13:53 Svar

  This is a great post I saw thanks for sharing. I really want to hope that you will continue to share great posts in the future.

 • Jazz internet packages

  09/03/2021 at 18:39 Svar

  very interesting to learn and easy to understand. Thank you for giving the information.

 • Love Poetry

  09/03/2021 at 18:41 Svar

  I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feed and I hope you post again soon.

 • Best Makeup Brands in Pakistan

  16/04/2021 at 19:59 Svar

  i like your blog this very unique i have read in internet.

 • assignment help

  01/05/2021 at 04:38 Svar

  You are sharing delightful post. It is effortless and easy to understand for me. Thanks for sharing the post. Moreover, our team provide my assignment help for all Australian students studying in different universities.

 • Internet Speed Test

  03/05/2021 at 21:20 Svar

  If you are seeing a lot of down times, this could mean that your connection is not getting enough data to stream what you want to do on the internet. This is something that you will want to take care of as soon as possible.

 • SEO Agency in Delhi NCR

  03/05/2021 at 21:21 Svar

  Get the best seo services in India from seo company in Delhi. Quality of work is guaranteed here. We also offer other marketing services to drive traffic and boost conversions.

 • Coupon Bhai

  03/05/2021 at 21:23 Svar

  Find the latest offers, deals and coupon at Coupon Bhai. Get cashback and flat discount coupon codes.

 • SEO Services In Denver

  19/05/2021 at 12:36 Svar

  Our SEO Services In Denver is designed to ensure your website is search-engine friendly. We target keywords that align with your brand message increasing overall search rankings.

 • Do my assignment

  25/05/2021 at 11:24 Svar

  Students must avail of online assignment help service if they want to hire someone to do my assignment. Grab academic writing services to boost your knowledge as well as marks efficiently.

 • fruit scented pencils

  27/05/2021 at 12:54 Svar

  I definitely enjoying every little bit of it. It is a great website and a nice share. I want to thank you. Good job! You guys do a great blog and have some great content. Keep up the good work.

 • you are learning. Also, you need to keep practicing and making sure you understand all that. There is no way to learn well without practicing.

 • Dissertation Writing Services

  05/07/2021 at 05:44 Svar

  Get Assignment Help from a reliable UK writers at affordable price. Avail Best online assignment help at 25% OFF, Quick Delivery, 24/7 Free Assistance .Get Dissertation Writing Services online by expert writers to secure good grades. Assignment Ace offers finest assignment writing service with unlimited discounts

 • Remote jobs for Housewives

  06/07/2021 at 10:31 Svar

  Get the latest work-from-home jobs in 2021 for housewives and female in Uthe SA, UK, UAE ,and worldwide. Work-from-home opportunities are now annopunced for Social Media Specialist, Tutor, SEO Specialist, and more. Here are the finest real remote jobs that pay well and offer a flexible schedule..

 • Accounting Paper

  16/07/2021 at 10:22 Svar

  Get perfect Accounting Paper at our website which is the «Best Assignment Experts». What you are waiting for visit our site today!

 • mobile legends

  12/08/2021 at 15:05 Svar

  The blog or and best that is extremely useful to keep I can share the ideas of the future as this is really what I was looking for, I am very comfortable and pleased to come here. Thank you very much.

 • Do My Essay

  07/09/2021 at 19:11 Svar

  strengthened by gravity on the job. The new law makes it difficult to ask about quality and family planning in job interviewers. The strong side also serves as a result of refinement.

 • Instyle jackets

  29/09/2021 at 09:19 Svar

  Get adorable with your wardrobe by trying instylejackets exclusive range leather jackets from popular Television shows, video game and movies.

 • A amazing brown biker leather jacket for men is a Luxury, durable outfit with a zippered front and fitted or elastic waist and cuffs. Available at your doorstep, order now from topcelebsjackets.com.

 • Parchhai

  18/10/2021 at 06:34 Svar

  Parchhai, a leading destination for fashion and lifestyle is catered in providing an extensive collection of kurti sets, gowns, lehenga, night & lounge wear and more. By using premium-quality and sustainable fabrics, each item at Parchhai is bonded with utmost love and care.

Post a Comment